Investeringen

In dit hoofdstuk geven we een overzicht van en een toelichting op de realisatie van de investeringen in 2015. We gaan, naast de lopende investeringskredieten en de vervanging van kapitaalgoederen, in op de realisatie van de meerjaren investeringsplanning en de meerjarige ontwikkeling van het Investeringsfonds Rotterdam (IFR).