Grondbeleid

Het in 2013 opgestelde kader Stedelijke Ontwikkeling (SO) geeft weer hoe onze rol verandert in de nieuwe economische realiteit, namelijk van initiëren naar faciliteren. Alleen daar waar nodig, initiëren wij. Leidend bij de rolkeuze zijn de vier kansrijke clusters (Clean Tech, Medisch, Food en Maritiem) en de drie programma’s (Binnenstad, Stadhavens en (delen van) Zuid). Wij zetten in op het vergroten van het investerend en organiserend vermogen van de stad en het inspelen op en stimuleren van kleinschalige initiatieven. Innovatie speelt hierbij een belangrijke rol en kan deze processen versnellen