Hillegersberg-Schiebroek

Bewonersinitiatieven 2015

Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

A10plus

23.600

Bewonersorganisatie Molenlaankwartier

24.340

Linden, J.M. van der

24.198

Onbekend

302

Samenwerkende Bewonersorganisaties Schiebroek

-2.013

Stichting Laurens

19.000

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam

157.294

Wagemans, A.

12.647

297.750

297.750

259.368

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies *

Terugkoppeling

Bewonersorganisaties

ongevraagd

deels gehonoreerd

Definitieve toewijzing gebiedsdirecteur

gevraagd

gehonoreerd

Verkeersmaatregel milieuzone 

gevraagd

niet gehonoreerd 

Skaeve Huse Hillegersberg-Schiebroek

gevraagd

deels gehonoreerd

LCC Castagnet

gevraagd

deels gehonoreerd

Vuurwerkvrije zones 2015-2016

gevraagd

gehonoreerd

Verkeersmaatregel nieuwe bushalten ….

gevraagd

gehonoreerd

Woonvisie Rotterdam 2030

gevraagd

geen

Omgevingsvergunning Lupine

gevraagd

niet gehonoreerd

Herziening aanwijzingsbesluit alcoholverbod

gevraagd

gehonoreerd

Jaarplan cultuurscout

gevraagd

deels gehonoreerd

Fietsplan Rotterdam 2015-2018

gevraagd

deels gehonoreerd

Verkeersveiligheid Rotterdam

gevraagd

deels gehonoreerd

Voetgangerszone Bergse Rechter Rottekade

gevraagd

gehonoreerd

Ontwerpbestemmingsplan Molenlaankwartier en Lage Limiet

gevraagd

geen

Legesheffing zonnecentrale Terbregge

ongevraagd

niet gehonoreerd

Programma van eisen kruising Kleiweg-Uitweg

gevraagd

deels gehonoreerd

Evaluatie vlonderterrassen 2014 en aanbevelingen 2015

gevraagd

gehonoreerd

Tramhalte plus

gevraagd

deels gehonoreerd

Tramhalte plus aanvullend advies

gevraagd

geen

Inpassing A13-A16

gevraagd

deels gehonoreerd

Programma Duurzaam

gevraagd

deels gehonoreerd

Stedelijk kader dienstverlening

gevraagd

deels gehonoreerd

Concept-Horecagebiedsplan HIS 2015-2016

gevraagd

gehonoreerd 

Rotterdamse Mobiliteitsagenda 2015-2018

gevraagd

geen 

Nieuw Rotterdams Welzijn (NRW)

gevraagd

deels gehonoreerd

Actieplan Woonoverlast

gevraagd

gehonoreerd

Koersnota luchtkwaliteit

gevraagd

geen

Beleidsregel bewonersinitiatieven

gevraagd

deels gehonoreerd

Concept-evenementenkalender 2015

gevraagd

gehonoreerd

Bouwlocatie hoek Kootsekade- Willem van Hillegaersbergstraat

ongevraagd

niet gehonoreerd

Concept Fietsplan 

gevraagd

deels gehonoreerd

Horecanota 2017

gevraagd

geen

Verkeersproblemen Hillegersberg-Schiebroek

ongevraagd

deels gehonoreerd

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Activeringsconsulent MO

Subsidieaanvraag bij WenI gedaan door Dock (participatiebudget). MO heeft geen capaciteit voor de inzet van een activeringsconsulent

gerealiseerd

Gebiedsverslag

Ga hier naar gebiedsverslag Hillegersberg-Schiebroek