Bedrijfsvoering

De paragraaf Bedrijfsvoering geeft de stand van zaken weer voor de functies Personeel, ICT, Huisvesting en Financiën. Daarnaast worden de ontwikkelingen geschetst rondom de organisatieverandering in relatie tot de in- en externe dienstverlening en de besparingsopgave.