Onderhoud Kapitaalgoederen

Deze paragraaf bestaat uit het beleidsmatig- en financieel kader 2015-2018, de realisatie van beleid 2015 en de realisatie van financiën 2015.