Centrum

Bewonersinitiatieven 2015

 Leverancier Naam

Som van Begroting

Som van Realisatie

Centrum Hogendoorn, A. 

7.777

Stichting Danspaleis 

15.000

Stichting Opzoomer Mee Rotterdam 

151.478

Stichting Radar WMO diensten 

20.000

229.271

229.271

194.255

Adviezen gebiedscommissies 2015

Onderwerp advies

Advies*

Terugkoppeling  

Evenementenkalender 2015

gevraagd

gehonoreerd

Uitvoeringsplannen clusters

ongevraagd

deels gehonoreerd

Luchtkwaliteit

gevraagd

deels gehonoreerd

Nieuw Rotterdams Welzijn

gevraagd

gehonoreerd

Horecagebiedsplan

gevraagd

deels gehonoreerd

Verkeersonveiligheid Het Landje

ongevraagd

deels gehonoreerd

Woonoverlast

gevraagd

deels gehonoreerd

Fanzone Oude Haven

ongevraagd

gehonoreerd

Vraagwijzers

ongevraagd

deels gehonoreerd

Meerjaren verkeersveiligheidsplan

gevraagd

gehonoreerd

Pve en VO Zimmermanweg

gevraagd

gehonoreerd

Verdunning opvang 's-Gravendijkwal

ongevraagd

deels gehonoreerd

PvE en VO Parkenknoop

gevraagd

gehonoreerd

Locatieprofielen evenementen

gevraagd

deels gehonoreerd

Vergaderen in kamer 7 Stadhuis

ongevraagd

gehonoreerd

Herziening alcoholverbod 2013

gevraagd

gehonoreerd

PvE Grotekerkplein

gevraagd

gehonoreerd

Jaarplan van de cultuurscout

gevraagd

gehonoreerd

Evenementenkalender 2016

ongevraagd

deels gehonoreerd

Vuurwerkvrije zones Oud & Nieuw

gevraagd

gehonoreerd

VO Adriana- en Bajonetstraat

gevraagd

gehonoreerd

Bouwplan Gedempte Zalmhaven

gevraagd

nog geen reactie ontvangen

VO Coolsingel

gevraagd

nog geen reactie ontvangen

Bestemmingsplan Lijnbaankwartier - Coolsingel

gevraagd

nog geen reactie ontvangen

Horecanota (eerste reactie 7 punten)

gevraagd

nog geen reactie ontvangen

Huisvesting Bijzondere Doelgroepen

gevraagd

nog geen reactie ontvangen

projectbestemmingsplan Forum

gevraagd

nog geen reactie ontvangen

Parkeerplan 2015 - 2018

gevraagd

nog geen reactie ontvangen

VO Grotekerkplein

gevraagd

nog geen reactie ontvangen

Realisatie honorering en uitvoering knelpunten en wensen 2015

onderwerp

knelpunten begroting 2015

realisatie 2015

Dansschool Moves

Ondernemersinitiatief gericht op het bevorderen van sociale cohesie in de wijk. Moet structurele financiering voor komen

gerealiseerd; dekking t/m 2017

Thaiboksschool

Draagt bij aan het stimuleren van bewegen, maar ook maatschappelijke component. Wordt in 2014 gefinancierd door Radar (welzijn)

gerealiseerd; dekking t/m 2017

Groenbeheer Het Park

Voor het onderhoud is tijdelijk extra budget beschikbaar gesteld.Nu structureel regelen om resultaten extra investeringen niet teniet te doen

Wordt meegenomen in meerjarenplan.

Buitenruimte Delftsestraat

Door slechte uitstraling buitenruimte voelt het gebied onveilig aan. Is geen dekking voor aanpassingen

In 1e kwartaal 2016 start PSU Delftsestraat/Hofplein.

Herinrichten buitenruimte metrouitgangen Dijkzigt

Momenteel wordt een plan ontwikkeld voor de herinrichting Burgemeester s’Jacobplein. Onderdeel daarvan zijn 2 nw metro-uitgangen (Dijkzigt). Herinrichting buitenruimte moet hierop aansluiten en op nieuwbouw Erasmus MC. Onvoldoende dekking

Dekking voor de buitenruimte aanpassingen is toegekend binnen het Hefboombudget 2016. Uitvoering start eerste helft 2016. Voor de financiering van de infrastructuur onder de grond loopt een subsidieaanvraag.

Winkelstraatmanager Hoogstraat

Is in 2014 gedekt, geen dekking voor 2015 e.v. Heeft rol in upliften straat.

is gerealiseerd

Ontwikkelen Integraal Plan Eendrachtsplein

Beter verbinden Witte de With en Oude en Nw Binnenweg door herinrichting plein in samenhang met reeds geplande aanpak tramsporen

niet gerealiseerd

Huur/zelfbeheer  Wijkgebouw De Gaffel (Burgerkracht initiatief)

Door de deelgemeente is destijds EUR 200.000 gerserveerd voor het tijdelijk mogelijk maken van zelfbeheer. Maar is niet structureel geregeld.

gerealiseerd; dekking zelfbeheer t/m 2017

Randen Stadspark Jacobsplaats

in 2014 start uitvoering stadspark jacobsplaats. Wordt deels gefinancierd door de SR, maar bewoners vragen geld voor plussen in de inrichting (bewonersinitiatieven) en dekking voor de randen van het park

Gerealiseerd. Extra wensen gebieden zijn ingewilligd . Dekking binnen huidg budget en EFRO subsidie.

Gebiedsplan

Ga hier naar gebiedsplan Centrum