Lokale heffingen

In deze paragraaf wordt ingegaan op de stand van zaken van de beleidsvoornemens op het gebied van lokale lasten voor begrotingsjaar 2015, de relatieve druk woonlasten in 2015, de specificatie van de opbrengsten belastingen en heffingen en het kwijtscheldingsbeleid.