Kostensoorten

Voor de verdeling over de kostensoorten zie toelichting op de programmarekening.

Naar toelichting op de programmarekening