Financieel resultaat

Deze paragraaf gaat in op het financieel resultaat op basis van de kostensoorten,  de incidentele/structurele resultaten en de programma's.