Aangenomen amandementen

Volgt na de raadsbehandeling