Financiële hoofdlijnen

Hier wordt inzicht gegeven in de financiële positie en het financiële resultaat van de gemeente Rotterdam in 2015. Tevens verklaart dit hoofdstuk de belangrijkste afwijkingen ten opzichte van de begroting. Verder komen de ontwikkeling van de vermogenspositie en de financiële kengetallen van de gemeente aan bod.