Proces

Datum

Tijdstip

Onderwerpen o.a

Woensdag 25 mei

12.00 uur

Jaarrekening (versie 4 mei) digitaal beschikbaar ter bespreking
in hoorzittingen. Daar komt oplegger bij met de laatste
mutaties voor de definitieve jaarrekening

Woensdag 25 mei

14.30 - 16.00 uur

Hoorzitting COR met wethouder Schneider

Donderdag 26 mei

12.00-13.15 uur

Hoorzitting COR met wethouder Struijvenberg

Donderdag 26 mei

17.00-18.30 uur

Hoorzitting COR met wethouder de Jonge

Vrijdag 27 mei

Uiterlijk 12.00 uur

Definitieve PDF versie jaarrekening beschikbaar

Donderdag 2 juni

18.30-20.00 uur (in avondpauze
raadsbehandeling

Bespreking rapport van bevindingen accountant met COR
(toegankelijk voor alle raadsleden)

Maandag 6 juni

Rapport van bevindingen en accountantsverklaring openbaar.
Boek jaarrekening beschikbaar voor raadsleden (voor ieder raadslid wordt door de griffie een exemplaar bezorgd bij de fracties

Dinsdag 7 juni

12.00- 13.30 uur

Openbare hoorzitting COR met wethouder Visser (o.a. over het
rapport van bevindingen van de accountant)

Vrijdag 10 juni

16.30 uur

COR-rapport openbaar

Woensdag 15 en donderdag 16 juni

Hele dag

Behandeling jaarrekening in de vakcommissies

Donderdag 23 juni 

10.00 uur

Raadsdebat over de jaarrekening

Raadsbehandeling op 23 juni is alleen mogelijk als er geen verdere vertraging in de
behandeling plaatsvindt. Anders zal raadsbehandeling op 5/7 juli plaatsvinden.

Naar Brief Commissie Onderzoek Rekening (COR) aan raad over behandeling jaarrekening 2015