Financiële kengetallen

Deze paragraaf bestaat de achtergrond van houdbare gemeentefinanciën, de pijler weerbaarheid en de pijler flexibiliteit.