Collegebeleid

In alles wat wij doen staan de zes ambities uit het coalitieakkoord centraal. Degelijke financiën zijn volgens ons daarbij vanzelfsprekend. Waarbij wij wel opmerken dat de bomen ook de komende jaren niet tot in de hemel groeien. We moeten de tering naar de nering zetten en dus scherpe keuzes maken om onze ambities te realiseren. Vandaar dat we in ons handelen en beleid constant de spiegel met de volgende zes vragen, die volgen uit de ambities uit het coalitieakkoord, voorhouden:
1. Krijgen Rotterdammers meer te zeggen en nemen ze meer verantwoordelijkheid?
2. Experimenteren en vernieuwen we en geven we elkaar daar ruimte voor?
3. Neemt de veiligheid in de Rotterdamse buurten toe en worden ze gezelliger en groener, met meer
duurzaam vervoer en een schonere lucht?
4. Draagt het bij aan de verbinding tussen stad en haven, groeit onze economie én levert dat banen op?
5. Ontstaan er voldoende kansen voor Rotterdammers en worden die ook gepakt?
6. En kijken wij in onze omgeving meer naar elkaar om?

De kaders van dit college voor de jaarstukken 2015 zijn: