Bestuurlijke hoofdlijnen

#Kendoe – Bouwen aan een sterkere stad
De steden hebben de toekomst, steeds meer mensen trekken wereldwijd naar steden. Onder invloed van technologische innovaties is de industrie wereldwijd aan het veranderen. Uit deze zogenoemde derde industriële revolutie ontstaat een nieuwe economie, de zogenoemde Next Economy. De steden zijn steeds nadrukkelijker de motor van deze economie, zijn de smeltkroes van mensen en ideeën, en creëren zo de voorwaarden voor economische groei. Hoe zien wij Rotterdam in die toekomst? Hoe verdienen wij straks het geld in onze stad?

Volop kansen voor Rotterdam
Wij zien volop kansen voor Rotterdam in die nieuwe wereld en die nieuwe economie. Rotterdam als dé maakstad van Europa, onlosmakelijk verbonden met haar haven, het logistieke centrum van Europa. Stad en haven waar startups uitgroeien tot succesvolle innovatieve ondernemingen en ondernemingen kansen pakken om verder te groeien. Stad waar de nieuwste industrieën en de economie van hergebruik floreren en die Rotterdammers volop werk biedt. Rotterdammers, beroemd om hun arbeidsethos en ondernemersgeest. De stad die naam maakt met haar kennisinstellingen, waar de beste onderwijzers nieuwe generaties startklaar maken voor hun toekomst. Bekend om haar innovaties in maatschappelijk ondernemen. De stad met een onweerstaanbare lokroep aan de “best en de brightest”, aan het vakmanschap van morgen. Met een ruim aanbod van koopwoningen (stadswoningen) voor gezinnen met ambitie, met woningen en appartementen die zelfvoorzienend zijn in hun energiebehoefte. Een stad waar de rivieroevers en stadsparken uitnodigen tot sporten en andere vrijetijdsbesteding. Met een eigentijds en inspirerend cultureel aanbod. Een stad waar je de wereld ontmoet en verstaat, een stad waar jong en oud oog hebben voor elkaar. Met een bruisende, veilige en energieke binnenstad, en vitale groene wijken daar omheen. Een stad waar alles met elkaar in verbinding staat door een slimme en duurzame infrastructuur, fysiek en digitaal. Een stad met een sterke samenleving, een sterke economie, en een overheid die het mede mogelijk maakt.

Onze uitgangspositie is goed: Rotterdam groeit, de economie groeit, het opleidingsniveau van de Rotterdammers stijgt en de stad barst van zelfvertrouwen en energie. Onze opgave is om Rotterdam, in een tijd en wereld die ons op veel terreinen tegelijk uitdaagt, de komende jaren sterker te maken voor wat de toekomst ons zal brengen en  vragen. Zodat we zelf in Rotterdam de toekomst vormgeven. We moeten ons op tal van terreinen als stad en samenleving opnieuw blijven uitvinden. Dat gaat niet vanzelf, daar is Rotterdamse branie, durf en creativiteit voor nodig. Met het coalitieakkoord “Volle kracht vooruit” en ons collegeprogramma #Kendoe in de hand, is dat wat we doen. Samen met de stad bouwen we aan een sterk Rotterdam.

Rotterdam is én én
Rotterdam is én een sterke stad én een kwetsbare stad. Ruimtelijk economisch heeft Rotterdam de afgelopen twintig jaar, met mee én tegenwind, een ware metamorfose ondergaan. Zo’n twintig jaar geleden begon die metamorfose met de aanleg van de Erasmusbrug. Een lange lijst van ontwikkelingen en investeringen volgde en heeft Rotterdam sindsdien veel gebracht. Dit heeft Rotterdam een trotste stad met internationale allure gemaakt. Katendrecht, de Kop van Zuid, Centraal Station en omgeving, Nesselande, De Meent, Het Zuiderpark, de Tweede Maasvlakte, Park Zestienhoven, Dakparken, Wijnhaveneiland, de Markthal, de Beneluxlijn en de Erasmuslijn, de Witte de Withstraat, Boulevard Zuid, het Erasmus MC.
Sociaal economisch heeft Rotterdam de afgelopen jaren ook een enorme inhaalslag gemaakt. Rotterdam is veiliger geworden en het gemiddeld opleidingsniveau van Rotterdammers is de afgelopen jaren gestegen.

Tegelijkertijd heeft de economische crisis Rotterdam en veel Rotterdammers hard geraakt. Ondanks de goede uitgangspositie die de afgelopen jaren is opgebouwd, betekent het voorzichtig aantrekken van de economie niet automatisch een groeiende werkgelegenheid in Rotterdam. Met alleen een sterke economie hebben we nog geen sterke stad. Een sterke samenleving vormt de basis voor alles. Daar hebben we nog een wereld te winnen. In delen van Rotterdam zijn de sociaal economische problemen hardnekkig, is de samenleving nog niet sterk genoeg. Verloedering is er of ligt nadrukkelijk op de loer. Wijken zijn niet in balans en teveel Rotterdammers leven er langs elkaar heen. Teveel Rotterdammers hebben geen werk, teveel kinderen gaan nog met een taalachterstand naar school, teveel jongeren verlaten onvoldoende geschoold hun opleiding en missen de boot op de zich snel ontwikkelende arbeidsmarkt. Teveel ouderen voelen zich eenzaam, en teveel woningen in Rotterdam voldoen niet aan de kwaliteitsnormen van nu.

Beleid voor nu en straks
De “next economy” stelt ons voor uitdagingen en biedt tal van kansen. De verhoudingen in de wereldeconomie verschuiven. Het na-ijlen van de crisis en de technologische ontwikkelingen en innovaties die elkaar in rap tempo opvolgen maken nieuwe vormen van economisch denken en handelen in de nabije toekomst essentieel. Om als stad en haven mee te kunnen in de next economy, om mee te kunnen op het Europese en wereldtoneel, is beleid voor nu én straks nodig.

Beleid waarmee we vandaag de problemen van nu aanpakken. Beleid waarmee we de fundamenten onder het welzijn van de Rotterdammers en de stad zowel in termen van geld als termen van maatschappelijk draagvlak duurzaam maken. En beleid waarmee we vandaag, morgen en overmorgen stappen zetten, groot en klein, waarmee we bouwen aan de maakstad die we ook in die nieuwe wereld willen zijn.

Rotterdam is samenwerken
We maken dat beleid en voeren dat beleid dagelijks uit in de wetenschap dat de financiële middelen van de overheid afnemen en daarmee de armslag van de overheid kleiner wordt. De opgave was, is en blijft dus om de komende jaren met minder overheidsgeld en met minder regels meters te blijven maken. Meters maken in het aanpakken van de sociale (economische) problemen, meters maken in het in veilig en levendig en gezellig houden van de stad, en meters maken in het ontwikkelen van onze economische kracht en onze arbeidsmarkt. Dat kan dus alleen maar samen. Samen met het maatschappelijk middenveld, de kennisinstellingen, de Rotterdamse ondernemers en met de Rotterdammers. En dat begint bij luisteren naar de stad, met meer zeggenschap voor Rotterdammers, met het belonen van initiatieven uit de stad.