Programma's

Bestuur en dienstverlening
Lasten € 147 miljoen
Baten € 19 miljoen
Openbare orde en veiligheid
Lasten € 145 miljoen
Baten € 24 miljoen
Verkeer en Vervoer
Lasten € 137 miljoen
Baten € 127 miljoen
Economische Zaken
Lasten € 32 miljoen
Baten € 10 miljoen
Onderwijs
Lasten € 195 miljoen
Baten € 68 miljoen
Cultuur, sport en recreatie
Lasten € 213 miljoen
Baten € 16 miljoen
Volksgezondheid en zorg
Lasten € 587 miljoen
Baten € 47 miljoen
Werk en inkomen
Lasten € 797 miljoen
Baten € 596 miljoen
Maatschappelijke Ondersteuning
Lasten € 187 miljoen
Baten € 20 miljoen
Beheer van de stad
Lasten € 446 miljoen
Baten € 283 miljoen
Stedelijke inrichting
Lasten € 96 miljoen
Baten € 50 miljoen
Ruimtelijke ontwikkeling
Lasten € 197 miljoen
Baten € 266 miljoen
Algemene middelen
Lasten € 267 miljoen
Baten € 2.068 miljoen
Serviceorganisatie
Lasten € 16 miljoen
Baten € 8 miljoen