Jaarstukken 2015

In deze jaarrekening geeft het College een verantwoording van de manier waarop het in 2015 met het geld van de gemeente is omgegaan: de inkomsten en uitgaven, de reserves en zo meer. De conclusie mag zijn: we hebben het goed gedaan. Onze accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en goedgekeurd. Het is goed dat we met deze jaarrekening, zoals ieder jaar, de gemeenteraad én andere geïnteresseerden inzicht geven in hoe de gemeente met haar geld is omgegaan.
Deze jaargang is anders dan voorgaande jaargangen. Rotterdam maakt werk van het transparant maken van informatie. We hebben behoorlijke stappen gezet in het inzichtelijk en gebruiksvriendelijk maken van de teksten van de grote financiële stukken als de jaarrekening en begroting. Daar gaan we mee door. Deze jaarrekening is voor het eerst, net als de begroting, online beschikbaar voor iedereen die geïnteresseerd is. Zo maken we steeds stappen. Want Rotterdam staat nooit stil. Ook niet als het gaat over de vraag hoe we de komende jaren voldoende middelen kunnen verwerven om de juiste dingen te doen voor deze stad. Rotterdam verdient het!